نویسنده = مجید شموسی مطلق
رودخانه‌های عراق و استراتژی‌های نظامی عباسیان( 334-132ه.ق)

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 23-45

10.52547/HSOW.3.4.23

نعمت الله زکی پور؛ مجید شموسی مطلق