نویسنده = علیرضا علی صوفی
بررسی مقایسه ای عملکرد و برخورد بلشویکها و پلیس جنوب با ایرانیان در دوران احمدشاه قاجار (با تاکید بر درگیری با عشایر تحت والیگری دکتر مصدق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

اکرم نجفی؛ علیرضا علی صوفی؛ ثریا شهسواری


انقلاب اکتبر و تقابل نیروهای انگلیسی با نیروی قزاق در شمال ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 47-65

10.52547/HSOW.3.4.47

عبدالرضا کیانی ده کیانی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ محمد نائب پور؛ علیرضا علی صوفی