کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران

دوره 3، شماره 3، آبان 1398، صفحه 23-40

محمد حسن بیگی؛ رضا محمدی؛ علی زارعی