کلیدواژه‌ها = مشق
مأموریت‌های افواج نظامی قاجار در زمان صلح؛ مطالعه موردی فوج کمره

دوره 6، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 85-100

محمدجواد مرادی نیا؛ عبدالله متولی