کلیدواژه‌ها = شبه‌جزیره عربستان
مفهوم‌شناسیِ نمادها، سنت‌ها و رموز جنگی اعرابِ پیش از اسلام

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 47-74

مجید حاجی بابایی؛ سجاد دادفر