نویسنده = عبدالله متولی
مأموریت‌های افواج نظامی قاجار در زمان صلح؛ مطالعه موردی فوج کمره

دوره 6، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 85-100

محمدجواد مرادی نیا؛ عبدالله متولی


بررسی اهمیت و ویژگی های مهمترین قلعه های دوره صفویه

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 67-90

10.52547/HSOW.3.4.67

عبدالله متولی؛ ابراهیم اصلانی؛ زهرا حفیظ اللهی