گروه تاریخ دانشگاه اراک با همکاری انجمن ایرانی تاریخ در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت اعتلای ارزش‌های فرهنگی و پاسداری از میراث غنی تاریخی و تمدنی ایران و اسلام و همچنین توسعه و ارتقای کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، پژوهشها و تجارب علمی پژوهشگران دانشگاهی در سراسر کشور، به انتشار فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات تاریخی جنگ»  اقدام نموده است. این نشریه براساس نامه شماره 308617 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه «علمی ـ پژوهشی»  را اخذ نموده است.

 


 اطلاعات نشریه

 • حوزۀ تخصصی: تاریخ
 • اعتبار نشریه: علمی‌
 • رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1398): ب
 • زبان نشریه: فارسی همراه با چکیده انگلیسی
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسو ناشناس (anonymous or blind peer review)
 • میانگین زمان داوری: 4 ماه
 • درصد پذیرش: 12%
 • نمایه: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
 • هزینه داوری: 100 هزار تومان
 • هزینه انتشار: 200 هزار تومان
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)    

تذکرات مهم

 • نویسندگانی که مقاله آنها در دست بررسی است از ارسال مقاله جدید خودداری نمایند.
 • تمامی مقاله های ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.
 • نویسندگان گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایند.
شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تابستان 1399 

1. مجلس شورای اسلامی و مسئله حمله عراق به کویت (11مرداد 1369- 9 اسفند 1369)

صفحه 1-21

فاطمه امیری پری؛ علیرضا ملایی توانی؛ داریوش رحمانیان؛ حمید بصیرت منش


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2588-7033
شاپا الکترونیکی
2588-6347

بانک ها و نمایه نامه ها