کلیدواژه‌ها = جنگ جهانی اول
علل و پیامدهای قحطی کرمانشاهان در جنگ جهانی اول

دوره 5، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 81-102

10.52547/HSOW.5.2.81

فریبرز منصوری؛ علیرضا علی صوفی؛ نظامعلی دهنوی؛ ثریا شهسواری


دولت قاجار و بحران ارومیه در جنگ جهانی اول

دوره 2، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 49-76

فرهاد دشتکی نیا


تأملی بر جایگاه و نقش عشایر غرب ایران در جنگ جهانی اول

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 33-56

محسن بهشتی‌سرشت؛ مسعود آدینه وند