تعداد مقالات: 79
1. بررسی مناقشه‌‌ی قره‌باغ از منظر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-18

ابراهیم آقامحمدی؛ علی همایون آقامیرلو


2. غزوه بدر در نگاه متفاوت قرآن و سیره‌نویسان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-18

محمد حسن بیگی؛ عبدالواحد قادری


3. تحلیل دلایل تداوم بحران در سرزمین های اشغالی بر اساس نظریه ساخت یابی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-29

علی باقری دولت آبادی؛ حسین فخرایی


5. مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل با تأکید بر مداخله نظامی ناتو در کوزوو

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20

ابراهیم آقامحمدی؛ سید محمدعلی عبداللهی؛ محمدصادق اسلامی گیلانی


6. دو چهره قدرت درگفتمان سیاسی دوره صفوی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-26

حمداله اکوانی


8. منازعات جانشینی بویهیان و تأثیر آن بر افول فرهنگ و تمدن اسلامی با تأکید بر علوم عقلی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-24

الهام آقاجری؛ محسن رحمتی؛ جهانبخش ثواقب


9. جایگاه مفهوم جنگ عادلانه در سیره نظامی صلاح الدین ایوبی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-22

فاطمه احمدوند؛ علیرضا اشتری تفرشی؛ سمیه آقامحمدی؛ حسن صیانتی


10. منازعات عثمانی و صفوی در گیلان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-21

سید احمد رضا خضری؛ جمال موسوی؛ محمد محمودپور؛ سمانه خلیلی فر


11. مجلس شورای اسلامی و مسئله حمله عراق به کویت (11مرداد 1369- 9 اسفند 1369)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-21

فاطمه امیری پری؛ علیرضا ملایی توانی؛ داریوش رحمانیان؛ حمید بصیرت منش


13. رویکردهای جامعه‌شناختی در تبیین وقوع جنگ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 19-32

سیروس احمدی


14. جنگ در نزد عرب پیش از اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 19-44

سجاد دادفر


16. جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-40

محمد حسن بیگی؛ رضا محمدی؛ علی زارعی


17. رودخانه‌های عراق و استراتژی‌های نظامی عباسیان( 334-132ه.ق)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-45

نعمت الله زکی پور؛ مجید شموسی مطلق


18. کاربست نظریه «کنش گفتاری» در خوانش آیات جهاد

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 23-52

فاطمه دست رنج؛ منصوره عرب


19. اندیشه دفاعی ایرانیان در مواجهه با جنگ مدرن (1243ـ 1218 ه.ق)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-46

محمد امیر احمدزاده


23. دلائل عدم شکل‌گیری اتحاد استراتژیک میان ایران و روسیه

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-66

علی باقری دولت آبادی


25. تأملی بر جایگاه و نقش عشایر غرب ایران در جنگ جهانی اول

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 33-56

محسن بهشتی‌سرشت؛ مسعود آدینه وند