تعداد مقالات: 53
1. بررسی مناقشه‌‌ی قره‌باغ از منظر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-18

ابراهیم آقامحمدی؛ علی همایون آقامیرلو


2. غزوه بدر در نگاه متفاوت قرآن و سیره‌نویسان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-18

محمد حسن بیگی؛ عبدالواحد قادری


3. تحلیل دلایل تداوم بحران در سرزمین های اشغالی بر اساس نظریه ساخت یابی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-29

علی باقری دولت آبادی؛ حسین فخرایی


5. مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل با تأکید بر مداخله نظامی ناتو در کوزوو

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20

ابراهیم آقامحمدی؛ سید محمدعلی عبداللهی؛ محمدصادق اسلامی گیلانی


6. دو چهره قدرت درگفتمان سیاسی دوره صفوی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-26

حمداله اکوانی


8. اندیشه دفاعی ایرانیان در مواجهه با جنگ مدرن(1243-1218ه.ق)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

محمد امیر احمدزاده


9. رویکردهای جامعه‌شناختی در تبیین وقوع جنگ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 19-32

سیروس احمدی


10. جنگ در نزد عرب پیش از اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 19-44

سجاد دادفر


15. دلائل عدم شکل‌گیری اتحاد استراتژیک میان ایران و روسیه

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-66

علی باقری دولت آبادی


16. پیامدهای جنگ جهانی دوم بر وضعیت بهداشتی و ارائه خدمات درمانی در استان فارس 1320-1324 شمسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

سلیمان حیدری


17. تأملی بر جایگاه و نقش عشایر غرب ایران در جنگ جهانی اول

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 33-56

محسن بهشتی‌سرشت؛ مسعود آدینه وند


19. پیامدهای اجتماعی جنگ قطوان در ماوراءالنهر

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-73

محسن رحمتی


20. واکاوی دیدگاه اهل بیت (ع) به فتوحات صدر اسلام با رویکرد تاریخی ـ حدیثی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-68

علی حسن بگی؛ امیرعباس مهدوی فرد


21. رویکردی تحلیلی به نقش منظر در ارتقا خاطرات جمعی (نمونه موردی: خرمشهر، جنگ ایران و عراق)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-60

آیدا باقری بهشتی؛ فرح حبیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


22. دولت قاجار و بحران ارومیه در جنگ جهانی اول

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 49-76

فرهاد دشتکی نیا


23. نقش و جایگاه طوایف کرد در جنگ‌های شاه تهماسب صفوی با عثمانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 67-90

محمدعلی رنجبر؛ عیسی شجاعی برجوئی


24. منازعات جانشینی بویهیان و تأثیر آن بر افول فرهنگ و تمدن اسلامی با تأکید بر علوم عقلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

الهام آقاجری؛ محسن رحمتی؛ جهانبخش ثواقب


شماره‌های پیشین نشریه