تعداد مقالات: 103

1. بررسی مناقشه‌‌ی قره‌باغ از منظر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-18

10.29252/HSOW.1.2.1

ابراهیم آقامحمدی؛ علی همایون آقامیرلو


2. غزوه بدر در نگاه متفاوت قرآن و سیره‌نویسان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-18

10.29252/HSOW.1.1.1

محمد حسن بیگی؛ عبدالواحد قادری


5. مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل با تأکید بر مداخله نظامی ناتو در کوزوو

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20

10.29252/HSOW.2.3.1

ابراهیم آقامحمدی؛ سید محمدعلی عبداللهی؛ محمدصادق اسلامی گیلانی


6. دو چهره قدرت درگفتمان سیاسی دوره صفوی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-26

10.29252/HSOW.2.4.1

حمداله اکوانی


9. جایگاه مفهوم جنگ عادلانه در سیره نظامی صلاح الدین ایوبی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-22

10.29252/HSOW.3.3.1

فاطمه احمدوند؛ علیرضا اشتری تفرشی؛ سمیه آقامحمدی؛ حسن صیانتی


10. منازعات عثمانی و صفوی در گیلان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-21

10.29252/HSOW.3.4.1

سید احمد رضا خضری؛ جمال موسوی؛ محمد محمودپور؛ سمانه خلیلی فر


11. مجلس شورای اسلامی و مسئله حمله عراق به کویت (11مرداد 1369- 9 اسفند 1369)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-21

10.29252/HSOW.4.2.1

فاطمه امیری پری؛ علیرضا ملایی توانی؛ داریوش رحمانیان؛ حمید بصیرت منش


14. پارادایم تاریخ‌نگاری نظامیِ محمدجواد مشکور

دوره 5، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-22

10.29252/HSOW.5.1.1

ابراهیم اصلانی؛ رضا محمدی؛ سعیده سلطانی مقدم


16. نظام موازنه قوا در اروپا و تاثیر آن بر جنگ های ایران-روسیه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-27

10.29252/HSOW.5.2.1

ابراهیم آقا محمدی؛ علی باقری دولت آبادی؛ سجاد آبیاری


18. جنگ در نزد عرب پیش از اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 19-44

10.29252/HSOW.1.1.19

سجاد دادفر


20. جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-40

10.29252/HSOW.3.3.23

محمد حسن بیگی؛ رضا محمدی؛ علی زارعی


21. رودخانه‌های عراق و استراتژی‌های نظامی عباسیان( 334-132ه.ق)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-45

10.29252/HSOW.3.4.23

نعمت الله زکی پور؛ مجید شموسی مطلق


22. کاربست نظریه «کنش گفتاری» در خوانش آیات جهاد

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 23-52

10.29252/HSOW.4.2.23

فاطمه دست رنج؛ منصوره عرب


23. الگوی بسیج منابع در جنگ‌های منجر به تشکیل حکومت صفوی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 23-46

10.29252/HSOW.4.4.23

ابوالفضل فتح‌آبادی؛ حسن سرایی؛ شهرام پازوکی؛ علی جنادله


24. کاربست مفهوم سلطانیسم در تبیین شکست نظامی ایران در‌ شهریور 1320

دوره 5، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-45

10.29252/HSOW.5.1.23

جواد حق گو؛ محمد رادمرد؛ حسین مولایی