کلیدواژه‌ها = جنگ
جنگ و آسیب‌های زیست محیطی آن در دوره صفویه

دوره 7، شماره 1، مهر 1402، صفحه 34-42

فرهاد صبوری فر؛ محمد حسن بیگی؛ مجید ویسمه


مفهوم‌شناسیِ نمادها، سنت‌ها و رموز جنگی اعرابِ پیش از اسلام

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 47-74

مجید حاجی بابایی؛ سجاد دادفر


نظام موازنه قوا در اروپا و تاثیر آن بر جنگ های ایران-روسیه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-27

10.52547/HSOW.5.2.1

ابراهیم آقا محمدی؛ علی باقری دولت آبادی؛ سجاد آبیاری


الگوی بسیج منابع در جنگ‌های منجر به تشکیل حکومت صفوی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 23-46

10.52547/HSOW.4.4.23

ابوالفضل فتح‌آبادی؛ حسن سرایی؛ شهرام پازوکی؛ علی جنادله


کاربست نظریه «کنش گفتاری» در خوانش آیات جهاد

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 23-52

10.52547/HSOW.4.2.23

فاطمه دست رنج؛ منصوره عرب


بررسی مشارکت زرتشتیان در جنگ ایران و عراق؛ انگیزه‌ها، دلایل و زمینه‌های فکری و فرهنگی

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 117-140

10.52547/HSOW.3.4.117

شباهنگ مهاجرانی؛ علی اکبر امینی؛ سید علی مرتضویان


دفاع مقدس و قدرت جهانی (واکاوی سوابق نظری محققان روسی)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 139-162

محمد فرهادی؛ رسول یاحی؛ نوروز هاشم زهی؛ انسیه اصغری


رویکردی تحلیلی به نقش منظر در ارتقا خاطرات جمعی (نمونه موردی: خرمشهر، جنگ ایران و عراق)

دوره 2، شماره 3، مهر 1397، صفحه 37-60

آیدا باقری بهشتی؛ فرح حبیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


توان نظامی اعراب مسلمان در فتوحات اولیه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 167-184

محمد محمودپور


جنگ در نزد عرب پیش از اسلام

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 19-44

سجاد دادفر