موضوعات = تاریخ جنگ
بررسی مقایسه ای عملکرد و برخورد بلشویکها و پلیس جنوب با ایرانیان در دوران احمدشاه قاجار (با تاکید بر درگیری با عشایر تحت والیگری دکتر مصدق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

اکرم نجفی؛ علیرضا علی صوفی؛ ثریا شهسواری


امتیازات و جایگاه نظامیان قزلباش در حکومت شاه اسماعیل اول صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

جهانبخش ثواقب؛ سروش آزادبخت؛ فریده مروتی


واکاوی دلایل و پیامدهای نبرد هلوله در سده ی هفتم پیش از میلاد

دوره 6، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 1-16

پرویز حسین طلائی؛ علیرضا سلیمان زاده


بررسی ترکیب جمعیتی، ساختار سپاه و سلاح‌های سلجوقیان کرمان

دوره 6، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 35-51

جمشید روستا؛ مقداد بذرکار


عملکرد حکومت محلی میسور در قبال دولت انگلیس و طرح اندیشه مقاومت و اتحاد اسلامی

دوره 6، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 70-84

سیداحمد عقیلی؛ محمد مومیوند؛ مصطفی پیرمرادیان


مأموریت‌های افواج نظامی قاجار در زمان صلح؛ مطالعه موردی فوج کمره

دوره 6، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 85-100

محمدجواد مرادی نیا؛ عبدالله متولی